Стани студент в Технически Университет - София, Факултет по Телекомуникации

Кандидатстудентско студио :: Стани студент в Техническия университет - София, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Ph_nqPK9mvM

 

Национална научна програма на МОН "Млади учени и постдокторанти"

РЕШЕНИЕ
на структурната комисия на Факултета по телекомуникации за допълнително възнаграждение на класираните кандидати по програмата на МОН "Млади учени и постдокторанти"

ТРЕТИ ЕТАП НА ПРОГРАМАТА 2020-2021

Структурната комисия на ФТК разпределя възнагражденията на младите учени и постдокторантите в рамките на определения за ФТК бюджет от ЦК на ТУ-София на базата на следните критерии и принципи:

 • общ брой точки на класирания кандидат;
 • общата сума, определена за ФТК по проекта;
 • заложените минимални и максимални ставки за заплати по програмата на МОН;
 • постигане на максимална стойност на показателите за изпълнение на програмата и нейните индикативни параметри;
 • политиките на ФТК за развитие на научните изследвания и развитие на академичния състав.

Класирането и разпределението на средствата е извършено съгласно: Методиката за класиране на кандидатите, участващи в националната научна програма "Млади учени и постдокторанти" и Методиката за разпределение на средствата на класираните участници в националната научна програма "Млади учени и постдокторанти" на ФТК.

Входни данни:

 1. Подадени от кандидатите и обработени от комисията на ФТК заявления за участие в програма на МОН "Млади учени и постдокторанти";
 2. Подадени от кандидатите, верифицирани и оценени от комисията на ФТК доказателствен материал и анотация;
 3. Годишен брутен бюджет на ФТК за 2020-2021 г. с включени осигуровки за сметка на работодателя – 31 930 лв.;
 4. Коефициент K = 2 за стимулиране на младите учени;
 5. Период, в който съответният кандидат може да получава средства по програмата;
 6. Минимално допълнителното месечно възнаграждение на млад учен – 200 лв. за 4 часа на ден;
 7. Минимално допълнителното месечно възнаграждение на постдокторант – 750 лв. за 4 часа на ден.

Резултати от класирането:

N

Кандидат

Точки

РЕЗУЛТАТ

1.

Антони Иванов

84.00

класиран

2.

Виктор Стойнов

81.00

класиран

3.

Димитрия Михайлова

76.50

класиран

4.

Никол Христова

71.50

класиран

 

5.

Десислава Николова

30.50

класиран

6.

Цветан Вълковски

26.00

класиран

7.

Ивайло Начев

23.00

класиран

8.

Пламен Христов

18.50

класиран

9.

Зорница Тернева

18.00

класиран

10.

Ивайло Владимиров

17.50

класиран

11.

Тодор Цветков

16.00

класиран

12.

Константин Панчев

14.50

класиран

13.

Мария Павлова

14.00

некласиран

Забележка: В таблицата са дадени сумите от точките на всеки кандидат, които са верифицирани и определени от СК на ФТК.

 

Дата: 16.02.2021

Председател:

проф. д-р Илия Илиев – Декан на ФТК

Членове:

доц. д-р Бончо Бонев
доц. д-р Златка Вълкова-Джарвис
проф. д-р Георги Илиев
доц. д-р Румен Миронов
доц. д-р Боянка Николова
д-р. инж. Антони Иванов

 

Факултет по Телекомуникации

Днес "Телекомуникации" - първата в университета след демократичните промени през 1989 г. широкопрофилна специалност, както и магистърската й програма, се радват на изключителна популярност сред кандидат-студентите и фирмите. Във ФТК работи отличен колектив от висококвалифицирани специалисти. ФТК обучава значителен брой докторанти и студенти в областта на телекомуникациите - радио, аудио, видео, кабелни и оптични комуникационни мрежи, системи и технологии, екологичен и енергиен мониторинг и др.

Научните трудове и приложните разработки, създадени във ФТК, се ползват със заслужено признание както у нас, така и в целия свят. Научните постижения на нашите преподаватели се публикуват в най-реномираните световни списания. Приложните ни проекти и разработки са внедрени на хиляди обекти у нас и в чужбина и всеки ден носят на хората приходи, удобство и удоволствие.

Възпитаници на ФТК създадоха и в момента ръководят и обслужват българската комуникационна промишленост, фирмите и научните звена в сектора. Благодарение на широкопрофилната си подготовка те успешно се реализират и в близки до комуникациите области – компютри, електроника, автоматика и др. В чужбина нашите випускници се радват на изключителни успехи и в много случаи стигат до най-високите етажи на кариерата и бизнеса.