Катедрата е приемник на една от първите слаботокови катедри в Република България с богата история, висок престиж и дълбоки традиции в обучението на студенти и научните изследвания в областта на телекомуникациите.

Наличният преподавателски ресурс, богатата и обновена материална база позволяват на катедрата да обучава студенти от образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР", "МАГИСТЪР" и научно-образователсната степен "ДОКТОР". Катедрата отговаря за обучението на студентите по множество базови, теоретични и специализиращи дисциплини от специалност "Телекомуникации" на факултета. В нея се извършва специализиращо обучение за образователно-квалификационната степен "Бакалавър" и "Магистър" в двете специализации: "Радиокомуникации" и "Аудио и видео системи".

Освен по специалност "Телекомуникации", катедрата провежда обучение и на студенти от други специалности и факултети от Технически Университет - София като: Факултет Електронна техника и технологии, Факултет Компютърни системи и управление, Факултет по транспорта, Стопански факултет, Електротехнически факултет, Факултет за френско обучение по Електроинженерство, Факултет за английско инженерно обучение.

Благодарение на ползотворното сътрудничество, ежегодно от катедрата се изпращат студенти, докторанити и преподаватели за специалия, обмяна на опит и обучение в множество европейски университети и водещи телекомуникационни фирми от страната. Преподавателите от катедрата поддържат дългогодишни връзки с редица чуждестранни университети, подготвящи специалисти в областта на радиокомуникациите и видеотехнологиите – Техническите университети в Мюнхен, Хамбург, Виена, Москва, Санкт Петербург, Академията на науките на Украйна, Квебекския университет в Отава, Университетите в Арканзас, Атланта и Чалмерс и др. Освен това се работи активно по програма ЕРАЗМУС, като са сключени договори с Политехниката в Атина, Техническите университети в Илменау, Дармщад, Вроцлав, Мадрид, Лисабон, Ница, Копенхаген, Бялисток и др. Дългогодишно и плодотворно е сътрудничеството на катедрата и с фирмите Siemens, GloBul, Ericsson, M-Tel, Vivacom, Blizoo, RaySat, Nokia, Neterra и др.

http://rcvt.tu-sofia.bg

 • Академичен състав

 • Ръководител катедра

  Доц. д-р

  Румен Миронов

  +359 2 965 22 74

  1262

 • Заместник ръководител катедра

  Доц. д-р

  Иво Дочев

  +359 2 965 21 46

  1263

 • Проф. д-р

  Веска Георгиева

  +359 2 965 32 93

  1251

 • Декан

  Проф. д-р

  Илия Илиев

  +359 2 965 26 76

  1249

 • Проф. д-р

  Снежана Плешкова-Бекярска

  +359 2 965 33 00

  1258

 • Заместник декан по Учебната дейност

  Доц. д-р

  Бончо Бонев

  +359 2 965 33 27

  4236

 • Доц. д-р

  Калин Димитров

  +359 2 965 31 45

  1257

 • Доц. д-р

  Лиляна Дочева

 • Доц. д-р

  Иво Драганов

  +359 2 965 22 74

  1262

 • Доц. д-р

  Агата Манолова

  +359 2 965 22 74

  1262

 • Доц. д-р

  Росен Милетиев

  +359 2 965 20 82

  2213A

 • Доц. д-р

  Марин Неделчев

  +359 2 965 22 76

  1260

 • Доц. д-р

  Олег Панагиев

  +359 2 965 22 84

  1511

 • Доц. д-р

  Петър Петков

  +359 2 965 28 70

  4602

 • Гл. ас. д-р

  Климент Ангелов

  +359 2 965 28 70

  4602

 • Гл. ас. д-р

  Светлин Антонов

  +359 2 965 26 60

  1255А

 • Гл. ас. д-р

  Станьо Колев

  +359 2 965 31 45

  1257

 • Гл. ас. д-р

  Любомир Ласков

  +359 2 965 39 98

  1256

 • Гл. ас. д-р

  Лудвиг Лубих

  +359 2 965 31 53

  1261

 • Гл. ас. д-р

  Стойчо Манев

  ---

  +359 2 965 22 76

  1260

 • Гл. ас. д-р

  Николай Нешов

  +359 2 965 22 74

  1262

 • Ас. маг.

  Антония Михайлова

 • Ас. маг.

  Мария Павлова

  ---

  +359 2 965 21 46

  1263

 • Ас. маг.

  Тодор Цветков

  ---

  +359 2 965 22 76

  1260

 • Технически персонал

 • Секретар

  Технически изпълнител

  Марияна Василева

  +359 2 965 22 72

  1254

 • Инженер маг.

  Капка Стоянова

  +359 2 965 22 72

  1254